Creatief samenwerken op afstand –
zo blijft het leuk én productief

Ondanks, of misschien zelfs dankzij corona, is innovatie belangrijker dan ooit. Creatief samenwerken is misschien wel het moeilijkste wat er is.

En nu moet het ook nog online omdat face-to-face niet meer kan. Hoe kun je online net zo creatief samenwerken als in het echt?

Voor alle bedrijven met vragen over succesvol innovatief samenwerken op afstand organiseren RCT Gelderland en de ProductStrategen de webinar:

‘Creatief samenwerken op afstand – zo blijft het leuk én productief’.

18 februari 2021

11:00 – 12:00 uur

Voor ondernemers die een succes willen maken van creatief samenwerken op afstand

Dit gaan we doen:

De ProductStrategen loodsen je door de valkuilen van innovatief samenwerken op afstand en laten je de oplossingen zien om succesvol aan de slag te gaan.

 Aan het eind van dit webinar heb je het volgende leren kennen:

 • een selectie van workshop activiteiten die geschikt zijn voor creatieve sessies op afstand

 • icebreakers die goed op afstand werken

 • basisprincipes van verschillende innovatiemethodes

 • een korte introductie van digitale tools zoals Miro (digitaal whiteboard) en Zoom, door een live-demonstratie van het ProductStrategen team

Welke innovatiemethodes zijn geschikt om online te gebruiken?

In een uur laten we je zien hoe je met digitale tools zoals Miro, zorgt voor de juiste omstandigheden om je online innovatiesessie tot een succes te maken.

We laten je o.a. kennismaken met een selectie van workshop activiteiten die geschikt zijn voor creatieve sessies op afstand, icebreakers die goed op afstand werken en basisprincipes van verschillende innovatiemethodes.

Meld je hier aan voor het webinar en maak je volgende creatieve sessies met je team leuk én productief!

microsoft-surface-hub

Creative sessions during social distancing – Our 4-step guide to success

Group brainstorming and other types of creative sessions are typically done with all participants in the same room. Having everyone physically present has some advantages compared to online brainstorming.

It is possible to read body language and it is easier to understand each other. Also, comparing product prototypes face-to-face for example is much less challenging than doing it online.

On the other hand, online meetings are mostly very focused since a specific time is blocked in everyone’s agenda. Furthermore, when all data is collected digitally with the right tools, it is easier to document, categorize and save all the data.

Moreover, it makes working with teams in different locations much more straightforward. This not only saves a lot of time and travel; it also makes working internationally much easier and quicker.

What if we combine the benefits of working together in one place with working digitally?
Could this help us to work during the period of social distancing? How do you create the right conditions?

First the set-up. To brainstorm with multiple participants in one room, the following conditions are key:

1 Have a large enough and well-ventilated meeting room

Obvious, however very important: the meeting room should be large enough so that participants are able to maintain the proper distance to each other (depending on your country 1 – 2 meters).

Proper ventilation, either through good air-conditioning or by opening plain old windows, must not be forgotten, either.

2 Use a virtual whiteboard solution

Virtual whiteboards are a godsend in times like these. All participants can now work on the same document at the same time – digitally. Preferably every participant can use this on his laptop or other mobile device even when working in the same room.

Ideally, use a large touch screen as central board. This board is used as the central board for the moderator and can also be used as a drawing board.

Alternatively, you could get away with an extra-large screen (visible to every participant) that displays the moderator’s screen for everyone.

3 Make participants familiar with digital whiteboard

All participants must have access to the digital solution. Make sure that participants are familiar with the software, e.g. by giving a training session a few days before the group brainstorm.

It also gives everyone a chance to get to know each other and the moderator and to understand what is expected from everyone during the brainstorm.

4 Test tools and connections beforehand

The training session mentioned above is a good opportunity to test your tools and connections. Especially when the session will be a combined session of participants in one room and participants on different locations.

When do you profit most from such a set-up? There are multiple opportunities for working creatively in a team while complying with social distancing rules. Almost all well-known workshop activities are possible, e.g.

 • Strategy tools like Business Canvas,
 • Design tools like Defining Persona’s
 • Technical tools like Morphological Mapping
 • General tools like a Brainstorm Carrousel

to name a few.

Combining a digital session with having (most) participants physically in the same room catches several birds with one stone.
You can maintain the required social distance, while still being able to read one’s body language.

As with all brainstorming session, it is important to document the session and its outcomes. By having all material digitally, this job has gotten much easier. Just refer to specific parts of your digital whiteboard.

Don’t forget the perhaps biggest benefit of going digital: no more problems with terrible handwriting on post-its 😉

image credits: Microsoft Surface Hub

Koop geen kat in de zak: Zo investeer je in het juiste productidee

Je hebt een interessant productidee ontdekt waar je in wilt investeren. Met het businessplan lijkt alles in orde te zijn, de cijfers geven aan dat het kan.

Maar is het idee ook levensvatbaar als product? Als investeerder komen er een hoop vragen in je op die beantwoord moeten worden voor je geld in een productidee stopt:

 • Hoe ziet de markt voor het product eruit, nu en in de toekomst?
  Op welke trends kan je inspelen en waar moet je juist op letten?
 • Zijn er misschien nog andere businessmodellen of producten mogelijk met het idee?
  En hoe maak je van een interessant idee een succesvol product?
 • Wat is de technologie achter het product?
  Wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Welke innovaties zijn in de toekomst mogelijk met de technologie en het product?

Investeren in een product is niet zonder uitdagingen. Zeker als geïnvesteerd wordt in innovatieve producten.

In dat geval is vaak sprake van een groot ‘kennisgat’ tussen de innovator en investeerder. De innovator kent de technologie en het product door en door; de investeerder weet exact aan welke voorwaarden een project moet voldoen om zijn kostbare geld in te investeren. En toch spreekt men niet dezelfde taal.

Het is dan van belang de vertaalslag van innovator naar investeerder te maken. Zodat je als investeerder een gedegen beeld krijgt van de potentiële waarde van een productidee.

Om deze vertaalslag succesvol te maken neem je de volgende onderwerpen onder de loep:

Van charmant idee naar succesvol product

Het hebben van een briljant idee, garandeert nog geen succesvol product.

Om het potentieel van een product te ontdekken, moet duidelijk zijn welk probleem het product oplost.

Met een duidelijke visualisatie kan inzichtelijk gemaakt worden wat het idee precies behelst. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden.

Daarnaast kan met visualisaties de technologie achter een product helder gemaakt worden. Zodat je als investeerder de waarde van product en technologie kan inzien.

Marktsituatie en trends

Een uniek idee is per definitie niet zomaar vergelijkbaar met andere ideeën; het ene product is het andere niet.

Bij het in kaart brengen van de marktsituatie en de trends worden o.a. de volgende onderwerpen meegenomen:

 • Hoe ziet de doelmarkt en doelgroep eruit? En wat zijn toekomstige ontwikkelingen?
 • Is er al veel concurrentie in de doelmarkt, of is dit de eerste in zijn soort?
 • Lost het product een ‘beleeft’ probleem op? Oftewel: zit je doelgroep erop te wachten?
 • Welke alternatieve oplossingen lossen het probleem tot nog toe op? En wat maakt dit nieuwe idee dan beter?

Nieuwe businessmodellen en alternatieven voor hetzelfde idee

Niet alleen het juiste product, maar zeker ook het hebben van het juiste businessmodel bepalen het succes van een product in de markt.

Dat maakt het belangrijk om niet alleen het productidee en de technologie te toetsen op hun haalbaarheid, maar ook het gewenste businessmodel te onderzoeken.

Verder kan het interessant zijn de bredere toepasbaarheid van de gebruikte technologie te onderzoeken. Want misschien zijn mogelijkheden in andere markten wel veel kansrijker.

Ook is het van belang in kaart te brengen wat het vervolgpotentieel van een innovatie is. Welke toekomstige toepassingen, die passen bij het bedrijf, zijn met hetzelfde product of dezelfde technologie te ontwikkelen?

Oftewel: hoe ziet de productstrategie eruit?

Kortom, het gaat om meer dan alleen te weten dat het volgens het businessplan kan. Je moet een geïnformeerd besluit kunnen nemen.

De ProductStrategen versnellen dit proces en brengen je verder.

Dit doen we door je een duidelijke en realistische visie te geven, welke op relevant onderzoek gebaseerd is. We zijn gespecialiseerd in het herkennen, beoordelen en realiseren van succesvolle productideeën.

Neem contact op en we helpen je de potentie van een productidee te ontdekken.

Innoveren: waarom zou je dat doen?

Is innoveren noodzaak, of alleen een buzzword dat tegenwoordig maar voor alle vernieuwingen gebruikt wordt? Wat zijn de belangrijkste redenen om te innoveren?

Je bedrijf loopt lekker, de sales gaat goed, dus de toekomst ziet er rooskleurig uit. Toch hoor en zie je om je heen dat innoveren moet. Geldt dat ook voor jou als je bedrijf zo goed loopt?

Op deze vraag is geen pasklaar antwoord op te geven. Elk bedrijf, elke markt, elk product en elke technologie verschilt dusdanig van elkaar dat wat voor het ene bedrijf geldt, niet automatisch ook voor het andere geldt.

Wat in ieder geval overeenkomt, is dat elk bedrijf zich regelmatig moet afvragen of het nog steeds met de juiste dingen bezig is.

Zijn er wijzigingen bij je klanten die maken dat zij andere producten nodig hebben? Of misschien wijzigingen in de omgeving, technologische ontwikkelingen of bijvoorbeeld wijzigingen in wetgeving? Veel verschillende redenen kunnen de aanleiding tot innovatie zijn. Ook de mogelijkheid willen hebben om innovatieve talenten aan te trekken kan een reden voor innovatie zijn. Innovatieve mensen werken namelijk graag bij innovatieve bedrijven.

Er zijn 3 algemene categorieën waarin innovaties onderverdeeld kunnen worden:

Processinnovatie

Een innovatiecategorie die voor klanten vaak wat minder zichtbaar is. Het gaat vaak om het reduceren van kosten, bijvoorbeeld door efficiënter te produceren. Procesinnovatie is van de 3 categorieën meestal die met het laagste risico.

Bedrijfsmodelinnovatie

Het gaat hierbij niet zozeer om wijzigingen in het product of het proces, maar over de manier waarop producten op de markt worden gebracht. Dit is over het algemeen het meest uitdagende en risicovolle type innovatie.

Productinnovatie

Productinnovatie kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 • De ontwikkeling van een nieuw product
 • Een verbetering van de prestatie van een bestaand product
 • Nieuwe toevoegingen of accessoires op een bestaand product.

Bij productinnovatie is het van cruciaal belang dat je het juiste product ontwikkelt. Een onsuccesvol product op de markt brengen ondermijnt de geloofwaardigheid van je merk met je handelskanalen, verspilt marketingbudget en kan de waarde van je merk schaden, waardoor je bedrijf minder kansen heeft om in de toekomst nieuwe producten te lanceren.

Wil je weten hoe jij met de juiste producten de toekomst in kan? Neem contact op en we vinden de ideale aanpak voor jouw bedrijf.